Politika zasebnosti – Vzgoja in prevzgoja vašega psa na naraven način – Alfakan

Politika zasebnosti

ALFAKAN politika zasebnosti

I. VIZIJA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V Zavodu Alfakan, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Zavod Alfakan, Staneta Severja 8, 2000 Maribor (v nadaljevanju: ALFAKAN). Smo ekipa strokovnjakov za pasje vedenje in vzgojo psov, ki pri svojem delu upošteva naravo psa in v ospredje postavlja odnos pes – vodnik. Izoblikovali smo edinstven sistem, ki temelji na pozitivni motivaciji in upošteva nagone psa.

V ALFAKANU se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas dragocene, razumemo njihovo skrb za zasebnost in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

  

III. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) ALFAKAN osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen obveščanja strank o tečajih, aktivnostih in novostih.

b) PETROL na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema PETROL), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov PETROL) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.

 

IV. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavod Alfakan, Staneta Severja 8, 2000 Maribor , s pripisom »za DPO«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavod Alfakan, Staneta Severja 8, 2000 Maribor, s pripisom »za DPO« Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

ALFAKAN bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov.

Datum: 15. 05. 2018

 

900+

uspešno prevzgojenih psov

1000+

zadovoljnih tečajnikov skupinskih tečajev

41

oddaj posnetih o prevzgoji psov

100+

osvojenih nagrad na različnih tekmovanjih

5

držav na svetu, kjer smo prevzgajali pse