Najbolj pogosta vprašanja

1. PREVZGOJA PSA & SISTEM ALFAKAN

Kako uspešni ste pri prevzgoji psov?
Pri prevzgoji smo zelo uspešni. Na uspešnost prevzgoje pa vpliva več dejavnikov, predvsem pripravljenost lastnikov za delo. Biti morajo spretni pri izvajanju nalog in nam zaupati. Prav v vsakem primeru, ki ga obravnavamo, se stanje da izboljšati vsaj do neke mere. Če uspešnost merimo na podlagi zadovoljstva strank, smo zelo uspešni.
Kako deluje vaš sistem naravne vzgoje?
Lastnike učimo vse, kar morajo vedeti najprej teoretično in nato še praktično, da vzgojo psa razumejo do te mere, da jo lahko sami izpeljejo do konca in znajo s psom živeti.
Ali uporabljate pozitivno motivacijo?
Pri svojem delu vselej uporabljamo pozitivno motivacijo. Problem je, da večina ljudi ne razume pojma pozitivna motivacija, zato je ena izmed glavnih nalog na uvodnem sestanku razlaga tega pojma.
Zakaj je treba psa hraniti iz roke?
Hranjenje psa iz roke ima številne pozitivne učinke. Zagotavlja zelo dobro navezavo med vodnikom in psom. Služi kot orodje pri učenju s pozitivno motivacijo za dvig želje po delu. Zagotavlja, da pes v najkrajšem času lastnika začne spoštovati kot vodjo krdela. S tem, ko se s psom ukvarjamo, dvigujemo njegove umske sposobnosti in ga psihično zaposlimo. Zastonjsko hranjenje iz skodelice ni naravno in se ga ne poslužujemo, dokler pes ni vzgojen. Ob hranjenju iz roke se pes in lastnik zabavata. In še bi lahko naštevali.
Katere pripomočke uporabljate pri prevzgoji psov?
Uporabljamo opremo, ki je v določenem trenutku potrebna, a menimo, da oprema ne sme biti glavno vodilo pri prevzgoji psa.
Koliko časa traja prevzgoja psa?
Prevzgoja traja, dokler se lastniki ne naučijo vseh teoretičnih in praktičnih vidikov, da lahko vzgojo vzamejo v svoje roke.
Ali je pes lahko prestar za prevzgojo?
Noben pes nikoli ni prestar za prevzgojo. Psi se znajo zelo dobro prilagajati in običajno to storijo z lahkoto. Če lastnik spremeni način življenja s psom in sistem dela, psu ne preostane drugega, kot da se spremeni tudi sam ter se prilagodi novim okoliščinam. Temu pravimo prevzgoja. Zato nikoli ne obupajmo in nikoli ne moremo reči, da se psa ne da prevzgojiti – vedno je mogoče, vsaj do neke mere.
Moj pes je problematičen – katero obliko šolanja predlagate?
Za problematične pse z vedenjskimi težavami vedno predlagava individualno delo. Ta pot je hitrejša in bolj učinkovita, saj se posvetimo samo enemu psu in njegovim potrebam. Na ta način pes najhitreje napreduje.

 

2. INDIVIDUALNO DELO

Ali individualno delo poteka samo na domu?
Individualno delo ne pomeni samo dela na domu. Res je, da s programom najprej začnemo v domačem okolju, od koder izvira največ težav. A v nadaljevanju delo prenesemo v zunanje okolje in pod vpliv motenj. Psa med individualnim delom, ko je to časovno ustrezno, peljemo tudi v tuja okolja, kot so poligon, mesto, gozd, travnik. To je zelo pomembno, saj pes, ki je navajen samo na domače okolje, ni vzgojen za splošno udejstvovanje v širši okolici.
Vpis v tečaje ali individualno delo? Pri slednjem bo moj pes edini, s katerim se bo inštruktor ukvarjal, a me skrbi, da pes ravno zato ne bo deležen socializacije – ker ne bo prisotnih drugih psov. Kaj svetujete?
Individualno delo ne pomeni, da psa obravnavamo v zaprtem prostoru in ga učimo ukazov. Vključuje delo med drugimi živimi bitji, kar zajema tud navajanje na druge pse. Seveda se psu najprej posvetimo v okolju brez motenj, ko pa je pripravljen, ga izpostavimo zunanjim dražljajem, ki jih bo kasneje pogosto deležen in ga s tem tudi socializiramo. Pogosto za to uporabimo svoje pse, ki so že vzgojeni in socializirani, saj je za učečega psa to najboljši in predvsem najvarnejši način navajanja na druge pse. Kasneje psa navajamo tudi na prisotnost neznanih psov.

Individualno delo ne izključuje skupinskega dela na poligonu, temveč zgolj pomeni, da delo natančno prilagodimo točno določenemu psu. Zavedati se morate, da namen skupinskih tečajev ni druženje z drugimi psi. Gre le za skupino lastnikov, ki se hkrati uči delati s svojimi psi.

Ne živim v centru katerega izmed večjih mest, zato nimam kaj dosti izbire pri vpisu v pasje šole, časovno pa se ne zmorem voziti na vaše, zame oddaljene, poligone. Zanima me, ali pridete tudi na dom?
Ja, individualno delo izvajamo po vsej Sloveniji. Najprej naredimo uvodni sestanek, ki ga opravimo na domu stranke, nato sestavimo nadaljnji načrt dela.
Kakšen je namen vašega »uvodnega sestanka«?
Uvodni sestanek je začetek našega dela iz več razlogov. Pogovor poteka v miru, saj nismo pod vplivom zunanjih dejavnikov, kot bi bili na poligonu (časovna omejenost, vremenske razmere). Opravimo ga na domu in s tem dobimo zelo natančne informacije o odnosu med lastniki in psi, v kakšnem okolju pes prebiva. Omogoča nam analizo lastnikov, psov in okolja. Na podlagi opaženih karakteristik lahko kasneje izdelamo individualni plan za dotičnega psa.

Uvodni sestanek je prva stopnja v procesu vzgoje ali prevzgoje in je nujno potreben, saj na njem pridobimo temeljne informacije za nadaljnje delo.

Včasih se zgodi, da je uvodni sestanek sam po sebi dovolj, saj lastniki pridobijo ključne napotke in lahko z delom nadaljujejo sami. Namenjen je predvsem teoriji, predstavimo naš sistem dela, ob koncu pa lastnikom sestavimo tudi domače naloge, da lahko čim prej začnejo s praktičnim delom.

Koliko individualnih obiskov priporočate pri prevzgoji psa?
Po uvodnem sestanku in opravljanju prvih domačih nalog naredimo analizo, kjer izpostavimo možne vzroke za neželeno vedenje psa. Nato za vsakega psa posebej določimo, koliko dela in kakšni pristopi so priporočljivi. V povprečju pa je individualnih obiskov 6.
Kako potekajo individualne ure?
Individualne ure se med seboj razlikujejo glede na potrebe psa in lastnika. Za vsakogar naredimo individualen načrt, ki je osredotoča na točno tiste težave, ki jih ima obravnavani pes oz. stranka. Prilagajanje dela nam omogočajo številne izkušnje na področju vzgoje in šolanja psov. Ravno individualen pristop je prednost naših srečanj, saj se ne poslužujemo kalupov, ki bi jih brez prilagoditev ponujali lastnikom. Cilj individualnega dela je naučiti lastnike, kako vzgajati in živeti s svojimi psi.
Zakaj morajo vaše stranke pisati dnevnike?
Ena izmed domačih nalog, ki jih dobijo stranke pri individualnem delu, je pisanje dnevnika. To jim omogoča boljšo osredotočenost na to, kaj s psom počnejo: sami sebi sledijo, če delajo to, kar mislijo, da delajo (ali delajo nekaj povsem drugega ali pa sploh ničesar). Jure in David s tem dobiva povratne informacije, ki nama omogočajo sprotno prilagajanje individualnega načrta dela. Delo je treba namreč ves čas prilagajati glede na odzivnost psa in vmesne rezultate.
Kakšne so prednosti individualnega dela?
Za vsak primer posebej se sestavi individualni načrt dela, lastnike obiščemo na domu in v njihovem okolju, zaradi česar prihranijo veliko časa. Vsak primer spremljamo in sproti prilagajamo tehnike, da dosežemo optimalni učinek. Vzamemo si lahko več časa pri analizi težav in kasneje pri reševanju le teh. Pse spremljamo v njihovem življenjskem okolju in zato lažje pomagamo tam, kjer težave izvirajo. Kot motnje uporabimo svoje, vzgojene in socializirane pse, ki so odlična motnja…

 

3. SKUPINSKI TEČAJI

Kakšna je razlika med »pasjo šolo« in vašimi »skupinskimi tečaji«?
Razlika med običajno pasjo šolo in skupinskimi tečaji je, da se pri nas ukvarjamo predvsem z vzgojo. Večina ljudi gre v pasjo šolo, ker želijo vzgojenega psa. V pasjih šolah pa se v prvi vrsti ukvarjajo s šolanjem in ne z vzgojo. Ob končanju takšne šole je pes šolan, a ni vzgojen. Naši skupinski tečaji pa so predvsem usmerjeni v vzgojo psa, šolanje je le nadgradnja. Pri nas lastniki dobijo ustrezne informacije in veščine, da lahko kasneje psa usmerijo v dejavnost ali pasji šport, za katerega svojega vzgojenega psa lahko izšolajo.
Kdaj se lahko prijavim na skupinski tečaj, v katerem delu leta potekajo vpisi?
Naši skupinski tečaji potekajo celo leto, prav tako vpisi. Prijavite se lahko kadar koli. Ko se prijavi 7 tečajnikov, izoblikujemo skupino, ki takoj začne z delom.
Zakaj so stopnje skupinskih tečajev ravno tri? Ali je dovolj, če obiskujemo samo prvo stopnjo?
Skupinske tečaje sva Jure in David izoblikovala zelo premišljeno, na podlagi svojih izkušenj. Na tri dele sva jih razdelila, ker v vsaki stopnji stremimo k določenemu cilju, ki je del celotne slike. Zato svetujeva, da se tečajniki udeležijo vseh treh stopenj, saj je program zasnovan tako, da bodo ob koncu zajeli vsa potrebna znanja. Ob koncu bodo opravljali AVP (Alfakan vzgojen pes) izpit, s katerim zagotavljava, da imajo vzgojenega psa. Seveda, se lahko prijavite samo na prvo stopnjo, ampak vzgoja je kompleksen proces, ki jo z obiskovanjem vseh treh stopenj strukturirano izoblikujete.
Zakaj skupinski tečaji potekajo tudi v urbanem okolju in ne samo na poligonu?
Menimo, da vzgoja ne mora potekati samo na poligonu, saj moramo psa slej ko prej spoznati z dražljaji urbanega okolja. Večina psov namreč v takem okolju tudi živi. Tečaje smo zasnovali na ta način, da poskušamo čim bolj približati pogoje realnim in pse naučimo točno to, kar potrebujejo za sobivanje z lastnikom. Na poligonu psa lahko odlično šolamo in izvajamo vaje poslušnosti, a to ni dovolj, če želimo imeti vzgojenega psa.
Ali na tečaj lahko pridejo tudi otroci, ki skrbijo za psa?
Ja, pripeljite otroke, saj so na tečajih več kot dobrodošli, ne glede na njihovo starost. Mladoletni otroci naj pridejo v spremstvu staršev. Zaželeno je, da na tečaj pride cela družina, saj so vsi člani vsaj deloma vključeni v sobivanje s psom, zato vsi potrebujejo ustrezno znanje. Če na tečaje hodi samo en član, bo on s psom delal pravilno, vsi ostali domači pa bodo po vsej verjetnosti delali napake.
Katero opremo potrebujem za skupinski tečaj?
Potrebujete kratek povodec, ovratnico ali oprtnico, dolg povodec (10 m), hrano (za nagrajevanje), za katero priporočamo, da jo spravite v priročno torbico, ki bo omogočala nemoteno uporabo.
Ali lahko kupim Alfakan torbico na poligonu?
Alfakan torbico lahko kupite na katerem koli izmed naših poligonov (Maribor, Kranj, Ljubljana, Koper) ali jo naročite na info@alfakan.si.
Ali bo na srečanju inštruktor prevzel povodec in delal z mojim psom?
Ne, mi učimo lastnike, kako naj pravilno vzgajajo svojega psa. Včasih tudi inštruktor kaj pokaže, da so navodila jasnejša. Ampak naš cilj ni, da mi pravilno delamo z vašimi psi in pse nekaj naučimo, ampak da izobrazimo lastnike, kako vzgajati svojega psa.

 

Niste našli odgovora na svoje vprašanje? Pošljite nam svoje vprašanje na info@alfakan.si in z veseljem vam bomo odgovorili nanj!

 

 

900+

uspešno prevzgojenih psov

1000+

zadovoljnih tečajnikov skupinskih tečajev

41

oddaj posnetih o prevzgoji psov

100+

osvojenih nagrad na različnih tekmovanjih

5

držav na svetu, kjer smo prevzgajali pse